Home / Tag Archives: Njilo

Tag Archives: Njilo

Itibongo tamaBhaca (Iziduko zamaBhaca/ Izithakazelo zamaBhaca)

AmaBhaca King - King-Madzikane-II-Thandisizwe-Diko

Zulu – OoZulu, Khalimeshe, Nofisa ongafi, ofa ngamaloyo. Mageba, Ndabezitha ,  ooNombuso ooVebi ooWabane. Mafula ngesibumbu ngexa yokuswela ingobozi, Notibunwana etincane ngokwuswela tona, onato ufute kulo nyoko, Thole leSilo ngoba yiSilo ngokwaso… Wushe – ooMjoli, Phathwa, Qubulashe, Mthsi owathsi ukuwa wabhekisa amasebe eThukela, Nonkasa, Mbedu, omaphungel’ esosini amakomitshi ekhona, masindza ngonwalu itizwana …

Read More »